Om projektet

Kommunerne er ikke en dyt til at stole på. De skriver alt ned, hvad du siger, og de drejer det, så det passer ind i deres små forskruede hoveder, og når de laver “fejl”, så er det noget, man har sagt, for de kan ikke lave fejl!!! (..) Man har virkelig ikke nogen voksen at gå til med sine problemer, for alle de voksne i systemet skal rapportere videre til dem højere oppe

(Adda 19 år, www.boernetinget.dk)

Dette udsagn indfanger et alvorligt problem i indsatsen for socialt udsatte børn og unge: Nemlig, at en del af dem oplever slet ikke at blive set, hørt og forstået. Sådanne oplevelser giver børnene en grundlæggende mistillid til ”systemet” og voksne som sådan. Konsekvensen kan blive, at de vender ”systemet” og voksensamfundet ryggen. Dermed får det alvorlige følger for børnenes livskvalitet, deres sociale integration og for deres mulighed for at få hjælp og støtte til at håndtere et i forvejen vanskeligt liv.

Netop dette problem er afsættet for forskningsprojektet ”Tillid i socialt arbejde med udsatte børn”. I projektet undersøges det, hvad der befordrer og hindrer tillid mellem børn og socialarbejdere. Projektet lægger vægt på børnenes egne perspektiver, men inddrager også interview med socialarbejdere og f.eks. forældre samt dokumentstudier af de lovgivningsmæssige og kommunale rammer for arbejdet.

Projektet består af 4 delprojekter:

  1. ’Eksplorative workshops med børn og unge’ (læs mere her)
  2.  ’Skabelse af tillid og mistillid i interaktionen mellem barn/ung og de voksne omkring barnet/den unge’ (læs mere her)
  3.  ’Socialt arbejde med udsatte børn og unge på trods – om kommunalt baserede institutionelle barrierer og facilitatorer for tillidens udfoldelse’ (læs mere her)
  4. ’Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af børns tillids- og mistillidserfaringer’ (læs mere her)

Forskningsprojektet ledes af professor i socialvidenskab Hanne Warming, Institut for Samfund og Globalisering på RUC, og er en del af det internationale forskningsnetværk TRUDY.