Presentations for practicians, politicians and students

Presentations/lessons held at Roskilde University:

”Tillidsbegrebet og tillid i socialt arbejde” Michael Christensen. SV-B2, Grundkursus. 24. februar 2010

”Kulturelt medborgerskab: Medborgerskab som identitet og lærerproces”. Hanne Warming. SV-K1, SV-K2 og Scient.adm.: Projekt/Afløsningsseminar: Medborgerskab, Deltagelse og Magt. Efterår 2011 & Forår 2012

”Medborgerskab og forskellighed: Børns medborgerskab og deltagelse”. Hanne Warming. SV-K1, SV-K2 og Scient.adm.: Projekt/Afløsningsseminar: Medborgerskab, Deltagelse og Magt. Efterår 2011 & Forår 2012

”Tillid, social kapital og medborgerskab”. Hanne Warming. SV-K1, SV-K2 og Scient.adm.: Projekt/Afløsningsseminar: Medborgerskab, Deltagelse og Magt. Efterår 2011 & Forår 2012

Presentations for practicians and politicians:

”Børnesamtaler” Hanne Warming. Årsmøde i Selvskabet for Børnesagkyndige, Danhostel, Odense Kragsbjerggården, Odense, 14. maj 2009

”Om fagligheden og kvalitet i arbejdet som kontaktperson”, Hanne Warming. Spuk, 9. juni 2009

”Børnesamtaler og inddragelse af børns perspektiver”, Hanne Warming. For dommer, Domstolsstyrelsen, 9. juni 2009

”Børn, unge og tillid” Michael Christensen. CAKU, København. 1. august 2009

”Børns perspektiver i socialt arbejde, samt i forskning og evaluering”. Hanne Warming. Servicestyrelsen, Odense, 2. november 2009

”Barnets perspektiv – hvad siger forskningen’. Hanne Warming. Danske advokater. Ingeniørforeningens Mødecenter, København, 17. november 2009

”Forskningsprojekt om tillid i socialt arbejde med børn og unge” Michael Christensen. Personalemøde, Københavns Socialforvaltning, 25. februar 2010

”Forskningsprojekt om tillid i socialt arbejde med børn og unge” Michael Christensen. Personalemøde, Solrød Kommune, 4. maj 2010

Oplæg i forbindelse med Børne- og ungepolitisk høring om Forældreansvarsloven, Christiansborg. Hanne Warming, 28. maj 2010

”Børnesamtaler og inddragelse af børn”. Hanne Warming. Domstolsakademiet, Horsens, 4. maj 2010

Temadag i Solrød Kommune om Børn/ungegrupper. Hanne Warming, 28. maj 2010

”Børnesyn og børneperspektiver”, Hanne Warming. Børns vilkår. Valby, 24. juni 2010

Kursus om ”Børneperspektiv og børnesamtaler”, Hanne Warming. VIA, Århus, 23. november 2010

Kursus om ”Inddragelse af børn og betydningen af tillid”, Hanne Warming. Fåborg Kommune, 15. december 2010

Workshop om ”Professionalisme og personligt engagement”. Hanne Warming. SPUK konference om arbejdet som kontaktperson, FUHU Konferencecenter, 24. januar 2011 & 9. februar 2011

Workshop om ”At vinde den unges tillid”, Hanne Warming. SPUK konference om arbejdet som kontaktperson, FUHU Konferencecenter, 24. januar 2011 & 9. februar 2011

”Betydningen af tillid i socialt arbejde med børn og unge”. Hanne Warming. Greve Nord Projektet. Ishøj Kommune, 2. februar 2011

”Betydningen af tillid i arbejdet som kontaktpersoner for børn og unge i udsatte positioner”. Hanne Warming. Spydspidsen, Københavns Kommune, 21. september 2011

Keynote: ”Børn som medborgere i samfundet bør mødes med ligeværdighed”, Hanne Warming. Børne- og ungepolitisk høring, Christiansborg, 8. november 2011

Kursus om ”Børneperspektiv og børnesamtaler”, Hanne Warming. VIA, Århus, 24. november 2011

”Børn som ligeværdige medspillere i det socialpædagogiske arbejde”, Hanne Warming. SL, Bornholm, 14. december 2011

”Tillid: Hvordan kan man som kontaktperson etablere et tillidsfuldt forhold til unge og børn, der er blevet svigtet”, Hanne Warming. Gennembrud. Østerbrohuset, 20. december 2011

”Børn som ligeværdige medspillere i det socialpædagogiske arbejde”, Hanne Warming:

– SL Århus, 18. januar 2012

– SL Kolding, 6. februar 2012

– SL Silkeborg, 8. februar 2012

– SL København, 9. februar 2012

– SL Ringsted, 28. februar 2012

“Børneperspektiver og tillid – om plejeforældres støtte til børn ved samvær”, Hanne Warming. Efteruddannelseskursus for plejeforældre ved Videnscenter for Familiepleje. Afholdt på Scandic Sydhavnen, 17. marts 2012

“Hvad har betydning for børns udvikling og læring”, Hanne Warming. Høring om Børn-/ungepolitikken i Odense Kommune. Afholdt den 29. marts 2012 i Odense Congress Center.

“Bindestregssager og tillid i det sociale arbejde med børn og unge i udsatte positioner”, Michael Christensen. Forskningens Døgn:

-Holbæk Kommune, Holbæk Bibliotek, 19. april 2012

-Nyager Skole, Rødovre, 20. april 2012

“Børn og unge som medborgere og ligeværdige medspillere i det sociale arbejde. Dilemmaer, udfordringer og muligheder”, Hanne Warming. Oplæg i Københavns Kommune afholdt den 24. maj 2012 på BCFK-fællesdag, Lokomotivværkstedet, København.

“Hvad virker? Mellem viden i praksis og viden om viden i praksis”, Michael Christensen. CAKU – 2. samling i projekt HVAD VIRKER. 30. maj 2012 i Kryb-I-Ly, Fredericia.

Bidrag til Batavia Medias research i forbindelse med forberedelse af Børnerådets undervisningsfilm omkring socialfaglige underretninger af børn og unge i udsatte positioner. Michael Christensen. 14. juni. 2012.

Keynote: ” Børn som ligeværdige deltagere og medborgere”. Hanne Warming. Nordisk børneforsorgskongres, 12.-14. september 2012.

Workshop oplæg: ”Tillid i socialt og pædagogisk arbejde med udsatte børn og ungeresultater og perspektiver fra et forskningsprojekt”. Hanne Warming. Nordisk børneforsorgskongres, 12.-14. september 2012

“Børneperspektivet og metoder til anerkendende inddragelse, tillid og deltagelse”, Hanne Warming, oplæg på Familieplejernes Landsmøde, SL, Severin Kursuscenter, Middelfart den 11 okt. 2012.

“Inddragelse af børn som ligeværdige medspillere”. ‘Børn og Familier’, Hanne Warming Kalundborg Kommune, Ubby Forsamlingshus den 26. oktober 2012.

“Børn som ligeværdige medborgere og deltagere”. Hanne Warming, Oplæg for medarbejdere og bestyrelse i Børns Vilkår den 6. november 2012.

“Svigtet tillid og uvished”. Hanne Warming, Videnscenter for forebyggelse af rusmiddelskader hos Børn. Årsmøde 2012 for de regionale familieambulatorier, Hotel Koldingfjord, den 8. november 2012.

“Reel inddragelse eller gidseltagning? Hvordan inddrages unge i deres egen sag”. Hovedoplæg på konferencen “Bedre teenageranbringelser”. Videnscenter for Familiepleje, Nyborg Strand Hotel den 21. november 2012.

“Børn som ligeværdige deltagere og borgere”. Hanne Warming, oplæg på Røroskonferansen 1213: “Barn og unge som deltakere”. Røros Hotel, Røros, Norge den 27. februar 2013.

“Inddragelse af børn i sociale sammenhænge”. Hanne Warming, oplæg på temadag for Røde Kors frivillige, Trinity Kursuscenter, Fredericia den 2. marts 2013.

“Hvordan børn og unge bliver ligeværdige medspillere”. Hanne Waming, kursus for praktikere på børne- og ungeområdet, Scandic Roskilde den 7. marts 2013

”Tillid og mistillid i socialt arbejde med børn og unge i udsatte positioner”. Hanne Warming, oplæg holdt i Solrød Kommune den 15. marts 2013.

“Børneperspektivet: Metoder til anerkendende inddragelse, tillid og deltagelse”. Hanne Warming, Center for Familiepleje, Scandic Sydhavnen den 16. marts 2013.

“Bedre børneinddragelse: Kriterier, muligheder og udfordringer”. Hanne Warming, Børns Vilkår og Trygfonden, Scandic København den 20. marts 2013.