Eksplorative workshops med børn og unge

Delprojekt 1: Eksplorative workshops med børn og unge

Delprojekt 1 sætter fokus på børns og unges oplevelser, erfaringer og visioner. Projektet ledes af professor i Socialvidenskab Hanne Warming, som gennem en årrække har forsket i barndom, børn/unge-perspektiver og socialt arbejde med børn og unge i udsatte positioner.

Projektet er bygget op omkring eksplorative workshops med børn og unge og har til formål at skabe viden omkring børn og unges erfaringer og oplevelser i relation til tillid/mistillid, og hvad det har betydet for deres liv, deltagelse og medborgerskab. Derudover er målet at give børn og unge indflydelse på diskursen omkring tillid i socialt arbejde og derigennem at kvalificere og udfordre de voksnes forståelser, herunder forforståelserne i de andre delprojekter.

Der afholdes ca. 10 workshops fordelt på to grupper: en børnegruppe og en ungegruppe.

Teoretisk arbejdes der med afsæt i den nye barndomsforskning, hvor der lægges vægt på forskning med børn og unge. Grundpræmissen i denne tilgang er, at forskning, der omhandler børn og unge, skal inddrage og give plads til børnene og de unges egne perspektiver og viden på deres egne præmisser og i så mange faser af forskningsprocessen som muligt. Dette er både en metodisk og etisk begrundet fordring.

Metodisk er workshoppen inspireret af en række forskellige metoder, bl.a. De Bonos ”hattemodel” til kreativ tænkning og arbejde med fremtidsværksteder, som frisætter kritik og fremtidsvisioner, fokusgruppeinterview osv.. Der arbejdes med forskellige former; herunder gruppesamtaler, enkeltsamtaler, associationslege, brainstorm, filmklip, tegning, kollager, teater, foto, interview af hinanden, dagbog, med henblik på at tilgodese børnenes/de unges ’mange sprog’. Børnene og de unge vælger selv hvilke former, der passer dem.

Der skabes således rum for, at de deltagende børn/unges tanker og handlinger kan udfolde og udvikle sig igennem workshopforløbene. Undervejs opsummerer og illustrerer forskeren og de deltagende børn/unge i fællesskab de forskellige pointer og resultater i billeder og ord.

Resultaterne er blevet præsenteret i mundtlige oplæg for praktikere på området såvel som for forskere, ligesom de har leveret input til et bogkapitel. Når den sidste workshop er afholdt, vil resultaterne blive formidlet i artikler og lærerbøger.

Den sidste workshop afholdes i foråret 2012.