Om os

Hanne Warming – Projektleder

logo

Hanne er professor i Socialvidenskab med særlige forskningsopgaver indenfor feltet ’Børns liv, deltagelse og medborgerskab i globaliserede samfund’ ved Institut for Samfund og Globalisering på RUC. Hun har gennem en årrække forsket i barndom, herunder i børns hverdagsliv, samt socialt og pædagogisk arbejde med børn og unge, ofte med fokus på børnenes og de unges egne erfaringer, holdninger og synspunkter, og ofte i samarbejde med praktikere, organisationer og forvaltninger på området.
Hanne har som projektleder ansvaret for den overordnede projektkoordination, og står desuden for den praktiske gennemførsel af delprojekt 1: ’Eksplorative workshops med børn og unge’, delprojekt 2: ’tillid i relation mellem barn/ung og voksen’ samt, i samarbejde med Kristine og Manon, for delprojekt 4: ’Spørgeskemaundersøgelse af børns erfaringer’.
Derudover er Hanne tovholder på det internationale forskningsnetværk TRUDY (Trust dynamics in the governance of childhood), som er blevet oprettet i relation til projektet.
Forskningsprofil

Michael Christensen – Ph. d. stipendiat

logo

Michael er uddannet på RUC i Socialvidenskab og Socialgeografi og er ansat som ph.d-stipendiat på RUC, Institut for Samfund og Globalisering (ISG). Michaels overordnede interesse er børn og unges hverdag og nogle af disse børn og unges oplevelse af kontakten til de sociale myndigheder. Han har endvidere arbejdet for LOS (Landsforeningen af Opholdssteder, Skoletilbud og Botilbud) og CAKU (Center for Akkreditering og KvalitetsUdvikling), hvor han har beskæftiget sig meget med de sociale myndigheders syn på kontakten til børn og unge. Michael deltager ligeledes i forskningsnetværket TRUDY.
Forskningsprofil

Kristine Lagoni – Studentermedhjælper

logo

Kristine Lagoni har en bachelor i International Virksomhedskommunikation fra CBS, og er på nuværende tidspunkt i gang med kandidaten i Forvaltning på RUC.
I samarbejde med Manon står hun for spørgeskemaundersøgelsen i delprojekt 4. Derudover er hun ansvarlig for hjemmesiden.

Manon Lavaud – Studentermedhjælper

logo

Manon er kandidatstuderende på RUC, hvor hun læser Socialvidenskab og Kultur- og Sprogmødestudier.
I samarbejde med Kristine står hun for spørgeskemaundersøgelsen i delprojekt 4. Derudover er hun ansvarlig for hjemmesiden.