Aktiviteter

Under de forskellige faner kan man finde en liste over de aktiviteter, der har været i forbindelse med projektet, herunder oplæg for studerende, praktikere og politikere, oplæg på videnskabelige konferencer, skriftlige publikationer samt gæsteoplæg fra udenlandske forskere.

Hanne Warming og Michael Christensen kan også kontaktes på mail, hvis man er interesseret i at få dem ud til et oplæg, der knytter sig til de forskellige emner, der hører under forskningsprojektet.